Site icon zwierzaki.expert

Zwierzak ofiarą przemocy – jak pomóc?

Zwierzak ofiarą przemocy

Zwierzęta są najbardziej niemymi ofiarami przemocy – nie mogą powiedzieć innym, wrażliwym na krzywdę zwierząt, że zostały skrzywdzone. Niemniej w ich sercach pozostaje nieufność do człowieka, skłonność do agresywnych zachowań, podyktowanych chęcią obrony przed krzywdą oraz przejmujący smutek w oczach.

Problem przemocy domowej i systemowej wobec zwierząt nadal jest w niektórych środowiskach zamiatany pod dywan. Niemniej coraz więcej ludzi dobrej woli stawia czoło problemowi podejmując zachowania zapobiegawcze, naprawcze oraz związane z wykrywaniem sprawców przestępstw znęcania się i okrutnego traktowania zwierząt, wspierając organy ścigania. Każdy, kto przygarnia zwierzę będące ofiarą przemocy, może przyczynić się do poprawy sytuacji.

Zwierzę jako ofiara przemocy

Wszystkie zwierzęta są zdolne do odczuwania cierpienia. Zwierzę, które jest krzywdzone odczuwa ból, stres i strach. Niehumanitarne traktowanie zwierząt prowadzi nie tylko do szkód w aspekcie fizycznym, ale również w aspekcie psychicznym, wywierając ogromny wpływ na jego zachowanie w przyszłości. Krzywdą psychiczną jest nie tylko złośliwe straszenie zwierząt, ale także zaniedbywanie ich, pozostawianie ich bez pożywienia i wody samych sobie. Zwierzęta będące ofiarami przemocy są nierzadko wychudzone, osłabione, podatne na choroby lub już potrzebujące opieki weterynaryjnej, a przy tym bardzo zalęknione i nieufne.

Zaburzenia behawioralne jako skutek przemocy

Nieodpowiednie traktowanie zwierzęcia prowadzi do zaburzeń behawioralnych. Przemoc fizyczna i traumatyczne przeżycia mogą powodować, że w późniejszym czasie zwierzę będzie odczuwało lęk separacyjny objawiający się niszczeniem sprzętów domowych, nadpobudliwością, nadmierną lękliwością i agresją.

Prawidłowa opieka to podstawa

Zapewnienie prawidłowej opieki zwierzęciu, które jest ofiarą przemocy obejmuje przede wszystkim ustalenie stałego rozkładu dnia, powodującego poczucie stabilizacji. Ponadto, nie bez znaczenia są pozytywne doświadczenia, których nowy opiekun zwierzęcia powinien mu dostarczać jak najwięcej. Mogą to być kontakty z ludźmi, zabawa z innymi zwierzętami, a w przypadku psów i kotów wymagających wzmożonej aktywności także poznawanie nowych miejsc. Ogromną rolę w socjalizacji zwierzęcia i budowaniu relacji opartej na zaufaniu ,odbywa zaspokajanie podstawowych potrzeb związanych ze zrównoważoną dietą, aktywnością fizyczną, zabawą i rekreacją. Ich dopełnieniem są dobre traktowanie, szacunek do zwierzęcia i obdarzenie go bezwarunkową miłością.

Terapia czasami jest konieczna

W szczególnie trudnych przypadkach, kiedy zaburzenia behawioralne są nasilone i właściciel zwierzęcia nie potrafi poradzić sobie z nimi samodzielnie, warto zasięgnąć porady u behawiorysty zwierzęcego oraz weterynarza. Leczenie lęków u zwierząt, które są ofiarami przemocy, może wymagać zastosowania farmakoterapii. Czasami troska o zwierzę, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i pozytywnych uczuć może okazać się niewystarczająca.

Zdobywanie zaufania zwierzęcia, które padło ofiarą przemocy, jest procesem wymagającym wspólnej pracy, cierpliwości oraz poświęcenia czasu. Niepewne, przestraszone zwierzęta potrzebują więcej czasu aby przywyknąć do nowego środowiska i je poznać.

Tekst: Magdalena Lisek

Jorge Zapata, unplash

Exit mobile version