Adopcja zwierząt w Polsce: przepisy i procedury

Adopcja zwierząt w Polsce: przepisy i procedury

Adoptowanie psa lub kota jest niezwykle odpowiedzialną decyzją. Do tego, by nie została ona podjęta pochopnie przyczyniać się mają odpowiednie procedury, ustalane przez schroniska. Z kolei odpowiedniemu traktowaniu adoptowanych zwierząt służyć mają obowiązujące przepisy prawne.

Na podstawie jakich przepisów zwierzęta mogą trafić do schroniska?

W ustawie o ochronie zwierząt znajdziemy sytuacje, które mogą prowadzić do tego, że zwierzę trafi do schroniska. Szczególne znaczenie ma tutaj artykuł 7 ust. 3, który przewiduje natychmiastowe odebranie zwierzęcia w sytuacji „nie cierpiącej zwłoki”. Zrobić to może policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej. Z kolei w artykule 7 ust. 1 zapisano, że zwierzę może zostać decyzją wójta, burmistrza lub prezydenta czasowo odebrane właścicielowi i w przypadku zwierząt domowych przekazane do schroniska. Inną możliwość przewiduje artykuł 9a, w którym jest mowa o tym, że jeżeli napotkamy pozostawionego na uwięzi psa lub kota, mamy obowiązek powiadomić o tym policję, schronisko lub straż gminną.

Adopcja zwierząt a ustawa o ochronie zwierząt

W Polsce jak dotąd brak jest ujednoliconych przepisów, które regulowałyby kwestię adopcji zwierząt. Można powiedzieć, że pośrednio do tej kwestii mogą odnosić się artykuły 5 i 9 wspomnianej ustawy. W artykule 5 znalazła się jedynie krótka wzmianka o tym, że każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, co w przypadku adopcji zwierząt powinno być więcej niż oczywiste. Natomiast ustęp 1 artykułu 9 stanowi, że osoba utrzymująca zwierzę domowe ma obowiązek „zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody”.

Jak z punktu widzenia prawa wygląda sprawa adopcji zwierząt?

Kwestia adopcji zwierząt i związane z nią procedury regulowane są przez regulaminy schronisk i zazwyczaj zawierają podobne elementy. Jeszcze przed adopcją zostaniemy poproszeni o wypełnienie ankiety, odbędziemy też rozmowę z pracownikiem schroniska. W wielu przypadkach powinniśmy też spodziewać się ich wizyty u nas w domu, co ma na celu sprawdzenie czy adoptowany pies lub kot będzie mieć u nas odpowiednie warunki.

W momencie adopcji zawieramy ze schroniskiem umowę cywilnoprawną, a zatem może być ona zawarta wyłącznie przez osobę dorosłą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Może ona również zostać zawarta pomiędzy osobami fizycznymi. Podpisując ją zobowiązujemy się do zapewnienia adoptowanemu zwierzęciu odpowiedniej opieki i bierzemy za niego pełna odpowiedzialność. Przyjeżdżając do schroniska powinniśmy mieć ze sobą obrożę lub szelki, smycz, ewentualnie kaganiec, a w przypadku kotów transporter.

Na mocy umowy zazwyczaj zobowiązujemy się do tego, że np. adoptowany przez nas pies nie będzie przetrzymywany na łańcuchu. Zwierzętom należy zapewnić odpowiednią ilość ruchu. Jeżeli jesteśmy właścicielami domu jednorodzinnego, teren dookoła niego powinien być ogrodzony. Adoptowanym zwierzętom należy także zapewnić opiekę weterynaryjną, w tym szczepienia. Nie możemy ich też porzucić lub sprzedać.

Jeżeli nie zadbamy odpowiednio o adoptowane zwierzę – może ono zostać nam odebrane

Taką możliwość zazwyczaj przewidują zawierane ze schroniskami umowy. Ma ona na celu zniechęcenie osób nieodpowiedzialnych, ale rodzi też określone konsekwencje. Musimy mieć na względzie, że schronisko może sobie zastrzec prawo do skontrolowania tego czy prawidłowo opiekujemy się np. adoptowanym psem lub kotem. Jeżeli pracownicy schroniska stwierdzą niewłaściwą opiekę, może zostać wszczęta procedura administracyjna. Natomiast w rażących przypadkach nastąpi to w trybie natychmiastowym, który został wspomniany powyżej w kontekście ustawy o ochronie zwierząt.

Herbert Gnaś

Fot. licencja Adobe

Verified by MonsterInsights